Kat maliki vekaletname örneği!

Kat maliki vekaletname örneği!

Kat maliki, bina yönetimince günü kararlaştırılan kat malikleri genel kurul toplantılarına katılamayacağı zaman yerine bir başkasını vekil tayin edebiliyor. Kat maliki vekaletname örneği ni aşağıda inceleyebilirsiniz...Kat maliki vekaletname örneği!


Kat maliki, bina yönetimince günü kararlaştırılan kat malikleri genel kurul toplantılarına katılamayacağı zaman yerine bir başkasını vekil tayin edebiliyor. Bu vekil için apartman yönetimine göndereceği kat maliki vekaletname örneği ne aşağıda yer vereceğiz. Öncesinde vekalet verirken dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedelim:


Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilebilir. Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilebilirler. Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir. Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil edebiliyor.


Kat maliki vekaletname örneği!


VEKALETNAME 

................. Sitesi Kat Malikleri Kurulu Divan BaşkanlığınaSitemizin ...................tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile (Kat Malikimiz / Birinci derece akrabam) ............... .............. ............... ...... ............... ............ vekil olarak tayin ettim.


................. nolu kat maliki

Adı Soyadı:

İmza

NotKat malikinin dava hakkı!
Kat maliki yasası!
Kat maliki tahliyesi!
Kat maliki sorumlulukları!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com