Kat mülkiyetine geçmenin şartları nelerdir?

Kat mülkiyetine geçmenin şartları nelerdir? Kat mülkiyetine geçmenin şartları nelerdir?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen "Gayrimenkulün, imar konusunda parselasyon yapılmamış, köy sınırları içinde görünüyor.İskan ve irtifak konularında ne dersiniz, kat mülkiyetine tabi olabilir mi?" sorusunu yanıtladı...


Bir yapının veya yapılar topluluğunun kat mülkiyetine tabi olması için bazı şartlar vardır: Birincisi bir yapının yapım aşamaları bulunduğu için önce imar planlarına uygun olarak arsa vasfını kazanması, sonra bu arsa üzerinde yapılabilecek binalar için imar durumu alınması ve bu imar durumuna uygun olarak proje hazırlanıp ilgili belediyeden tasdik görmesi şart. Bu tasdik alındıktan sonra ancak o arsa üzerinde kat irtifakı kurulur. Kat irtifak tapuları alındıktan sonra inşaat tamamlanır, iskan izni alındıktan sonra da kat mülkiyetine geçilir. Öyle gelişigüzel bir yapı yapıp, burada kat mülkiyeti vardır denilemez.

Bir ayrım daha; yukarıda açıkladığım gibi imarlı bir arsaya inşaat yapılır ama inşaatı yapan isterse kat mülkiyetine geçmeyebilir. Kat mülkiyeti tesisi mecburi değildir. Kendi ve ailesi için bir bina inşa eden kimse çoluk çocuk bu binada oturacak, yabancı gelmeyecek, katların tek tek tapusuna da ihtiyacım yok deyip kat mülkiyeti tesis etmeyebilir. Ancak bir siteden söz ediliyor ise ve bu sitenin daireleri birilerine satılacak ise burada kat mülkiyeti mevzuatının olması gerekmektedir. Aksi halde bir ortaklık söz konusu olur. Her ortak, binanın her yerine hissesi oranında malik olur. Katlar bir kişiye hasredilemez, böyle bir binada da oturmak pek kolay olmaz. İşte okuyucumun anlattığı yapı böyle bir sistem içinde olabilir ama kat mülkiyetine konu olmaz. Böyle bir yapıda yönetim kurulu olmaz, kat malikleri kurulu olmaz, yani kat mülkiyeti kurullarının hiçbiri oluşamaz.