Kaya Projelendirme Mimarlık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kaya Projelendirme Mimarlık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kaya Projelendirme Mimarlık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Gözde  Kaya ve Özge Kaya ortaklığında kuruldu.


Kaya Projelendirme Mimarlık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Gözde  Kaya ve Özge Kaya ortaklığında kuruldu.

Kaya Projelendirme Mimarlık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
MİMARLIK a) Yurt içinde ve yurt dışında hertürlü mimarlık, iç mimarlık ve tasarım, dekorasyon, şehircilik, mühendislik, projelendirme, planlama, danışmanlık ve müteahhitlik faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür hizmetler vermek, yapılaşma ve yerleşme yerleri ve inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar için avan proje, tatbikat projesi, kesin proje, nazım plan da dahil olmak üzere her çeşit mimarlık ve mühendislik projeleri yapmak, ihale dosyaları ve evrakını, betonarme, statik, elektrik, mekanik, tesisat, kalorifer, havalandırma, ısıtma ve soğutma projeleri ile yol, meydan, çevre düzenleme, yeşil saha, otopark, kent mobilyaları, metraj ve keşif projeleri hazırlamak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek veya yukarıdaki faaliyet ve hizmetleri başkalarına yaptırmak, hazırlatmak ve başkalarından danışmanlık hizmetleri talep etmek. Her türlü ev aksesuarlarının tasarımını yapmak. Konusuyla ilgili olmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal satın alır satar kiraya verir şirket, lehine ve aleyhine menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin irtifak ve benzeri ayni haklar tesis ve fek eder. b) Her türlü 3 boyutlu modelleme çizimi yapmak, render almak (bilgisayarda çizilmiş veya düzenlenmiş olan ham modeli bir program aracılığıyla işleyip resim veya video haline çevirmek ), animasyon, webtasarım ve görsel sunum hizmetleri vermek. c) Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. d) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. DANIŞMANLIK a) Yurt içinde genel karma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese, teşebbüs ve kuruluşların, yeraltı ve yerüstü her türlü bayındırlık hizmetlerini, inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleri ile, proje, teknik müşavirlik, denetim mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale pazarlıklarına katılmak ve bu işleri tek başına veya diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerle yapmak ve yaptırmak, b) Yurt dışında, döviz geliri sağlayan her türlü inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle, proje, teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken alıp yapmak veya yaptırmak ve bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve uygulama belgesini almak makina, teçhizat, işgücü, işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makina, teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek ve bu konudaki devletin her türlü izin ve uygulama belgesini almak makina teçhizat işgücü işletme belgesini almak makina teçhizat iş gücü işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makina teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek gereken makina teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek bu konudaki devletin her türlü kolaylık, özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak bu fasılla ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak, hak kazanmak ve borç altına girmek, c) Yurt kalkınması paralelinde, her türlü özel sağlık yatırımları, hastane yatırımları, kitle turizm amaçlarına uygun konaklama ve rekreasyon tesislerini tek başına veya birlikte kurmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Kaya Projelendirme Mimarlık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Bostancı Mah.Bostan Tariki Sk.No:16/14 Kadıköy