Kayadan Oyma Yapılara ilişkin düzenleme!

Kayadan Oyma Yapılara ilişkin düzenleme!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kayadan Oyma Yapılara ilişkin düzenleme yayınlandı. Yeni yönetmelik 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Hazırlanan yönetmelik ile doğal kayaların oyulmasıyla inşa edilecek yaşam alanları ve depoları kapsayan yerlerin tasarım ve yapımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Yönetmelikte, doğal kayaların oyulmasıyla oluşturulacak yapıların tasarım ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esaslara açıklandı.

 

Yönetmelik 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek ancak bu tarihten önceki yapı ruhsatı başvurularının fen ve sanat kaideleri ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla yürürlülük tarihine kadar sonuçlandırılması gerekecek.  

 

18 Ekim'den önce inşa edilmiş yapılara ise herhangi bir idari yaptırım uygulanmayacak ancak bu yapıların da yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar yapı ruhsatı ve kullanma izinlerinin düzenlenlenmesi şartı aranacak.

 

Ayrıca 2018'den önce ilgili idare meclisince uygulama imar planına dair karar alınmış ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde inşa edilmiş yapılara da bu yönetmelik hükümleri aranmadan ve herhangi bir idari yaptırım uygulanmaksızın uygulama imar planı onayını müteakip üç ay içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlenebilecek.