Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı 2015!

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı 2015! Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı 2015!

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2015-2017) Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. İşte kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı 2015...


Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı 2015!

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2015-2017) Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır.


KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI

1. Programın Amacı ve Kapsamı

Son yıllarda alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, ülkemiz açısından halen önemli sorun alanlarından birisi olmaya devam etmektedir. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu programla, kayıt dışı ekonominin azaltılması amaçlanmaktadır.


Kayıt dışı ekonominin azaltılmasında her ne kadar kayıtlı sektörlerin güçlendirilmesi ve kayıtlı sisteme girişlerin teşvik edilmesi önem arz etse de, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında diğer programların doğrudan ya da dolaylı olarak bu hususlara katkı sağlayacağı dikkate alınarak, bu programda söz konusu bileşenlere yer verilmeyecektir.


2. Programın Hedefi

Kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının beş puan azaltılması Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beş puan azaltılmasıKayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı için tıklayınVergi takvimi Ocak 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com