Gelir İdaresi'nden inşaat sektörüne kayıt dışı takibi!

Gelir İdaresi'nden inşaat sektörüne kayıt dışı takibi!Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında inşaat sektörüne odaklanıldı.


Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında çalışmalarına hızlandıran Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), nakit ekonomisi ve dış ticaret konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerinde yer alan kayıt dışılığın azaltılması amacıyla gerçekleştirdiği çalıştaylarda bu alanlarda bulunan açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırmalarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı'ndan Deniz Çiçek Palabıyık'ın haberine göre; 2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı onay veren başkanlık, bu alan gerçekleşen mücadele planlı şekilde devam ediyor.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için risk odaklı analiz ve denetim çalışmalarını gerçekleştiren GİB, sektör bazlı çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, inşaat sektörüyle ilgili çalıştaylar gerçekleşirken, nakit ekonomisi ve dış ticaret alanlarındaki kayıt dışılık da ayrı bir çalıştayda konuşuldu. Başkanlık tarafından gerçekleşen tüm çalıştaylar, hakkında kamu kurumları, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenleniyor.

İnşaat sektörü yakın takipte

Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Sektörlerinde Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi'nin (BÜİS) geliştirilmesi ile tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler sektörlerinde kayıt dışılığa neden olan sorunların çözülmesiyle stratejilerin belirlenmesi planlandı. Çalıştay kapsamında sektörde bulunan mevcut durum ile gerçekleşecek çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer fayda sağlayabileceği konuşuldu.

İnşaat sektöründe kayıt dışılığın azaltılması Çalıştayı'yla da inşaat sektörü dinamikleri, kayıt dışılığa sebep olan unsurlar, değer zincirindeki olası boşluklar ve çözüm önerilerinin değerlendirilerek mücadele stratejilerinin geliştirilmesi planlandı. Çalıştayda bulunan tüm taraflardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuatta yer alan boşlukların giderilmesi, denetim-izleme mekanizmaları ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi konularına yoğunlaşmaları istendi. İnşaat sektöründe kayıt dışılığın analiz edilmesi önemli görülen konular, geliştirme, finansman ile satış ve sonrası aşamaları olarak görülüyor.