Kayseri Büyükşehir'den 43 milyon TL'ye satılık 14 arsa!

Kayseri Büyükşehir'den 43 milyon TL'ye satılık 14 arsa!Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam 14 adet Konut ve Konut+Ticaret alanı arsaları ihale ile satılıyor. İhale 23 Ocak'ta yapılacak...


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam 14 adet Konut ve Konut+Ticaret alanı arsaları ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 43 milyon 150 bin lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 23 Ocak 2019 Çarşamba günü yapılacak.

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam 14 adet Konut ve Konut+Ticaret alanı arsaları 2886 satılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı satılacak.

1- İhale 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur

a.) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b.) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

c.) Gerçek kişilerde ikametgah ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise balı oldukları oda kaydı

d.) Şartname bedeli 100 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi

e.) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılamma cezası alındığına dair yazılı taahhtüname

Konu ile iglili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Son müracaat tarihi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Son müracaat tarihi 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 13:30'a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Kayseri Büyükşehir