01 / 07 / 2022

Kayseri Melikgazi'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri Melikgazi'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri Melikgazi'de bulunan 6.882,82 metrekare yüzölçümüne sahip arsa Kayseri 2. Satış Memurluğu tarafından 12 Mayıs 2015 günü saat 10:00 ile 10:05 arası satışa çıkarılıyor.Kayseri Melikgazi'de bulunan 6.882,82 metrekare yüzölçümüne sahip arsa Kayseri 2. Satış Memurluğu tarafından 2 milyon 856 bin 370 TL'ye ihale ediliyor.


Taşınmaz, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Köşk mahallesi, Talaş bulvarı ile Adnan Doğu Kışlası'na ulaşımı sağlayan yolun batı tarafında yer alıyor.


Satışa konu taşınmazın güneydoğusunda Erciyes Üniversitesi bulunuyor. Taşınmazın ihalesi açık artırma usulüyle olup Kayseri Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü'nde gerçekleşecektir.


Yüzölçümü: 6.882,82 metrekare.

Kıymeti: 2.856.370,00 TL

1. Satış Günü: 12/05/2015 günü 10:00 ile 10:05 arası 

2. Satış Günü: 12/06/2015 günü 10:00 ile 10:05 arası 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, anırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artı miada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, Hiç hanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/24 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2015


İlanın tam metni için tıklayın