Kemalpaşa Çınar Köyü'nde 1.8 milyon TL'ye satılık lojman, depo, bina!

Kemalpaşa Çınar Köyü'nde 1.8 milyon TL'ye satılık lojman, depo, bina! Kemalpaşa Çınar Köyü'nde 1.8 milyon TL'ye satılık lojman, depo, bina!

Kemalpaşa İcra Dairesi; Kemalpaşa Çınar Köyü Kiremit Ocağı'nda yer alan kümes, depo, bina ve lojmanları 5 Kasım 2014 tarihinde saat 10:00 - 10:10 arasında satışa çıkarıyor.Kemalpaşa İcra Dairesi; Kemalpaşa Çınar Köyü Kiremit Ocağı'nda yer alan kümes, depo, bina ve lojmanları satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 1 milyon 859 bin 155 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 5 Kasım 2014 tarihinde saat 10:00 - 10:10 arası Kemalpaşa Belediyesi üst kat toplantı salonunda yapılacak. İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2013/871T


T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ


2013/871 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : izmir Kemalpaşa Çınar köyü ,Kiremit ocağı mevkii 159 nolu parsel,2 cilt, 159 sayfa zeytinlik ve Armutluk vasfında olup 164 nolu parel ile müşterek kullanımlıdır. 159

parselin yolu geçit hakkı olarak mevcuttur.Parselin suyu ve elektiriği bulunmaktadır.İzmir Kemalpaşa karayoluna yakın konumda olan parselin güney cephesindesanayi yapılaşmaları mevcuttur.,parsel üzerinde hali hazırda 6 kümes, idari bina ve lojman ,işçi soyunma odaları,sundurma 2 adet depo bulunmaktadır.Parsel üzerindeki yapıların toplam alanı ruhsatta yazan alanı geçmediğinden yapılar yasal olarak değerlendirilmiştir.Parsel üzerindeki yapılara ait yapı ruhsatları olup Belediyece geçerliliğinin korunduğu bildirilmekle parsel üzerindeki yapıların ruhsatlı ve yasal yapılar olduğu değerlendirilmiştir.


1- Kümeslerin değerlendirilmesi^ adet kümes mevcut olup birbirinin aynı yapılardır.Her biri 720 m2 olan kümesler tek katlı olarak yığma sistemle yapılmıştır.Çatıları çelik makaslar üzerine saç kaplama yapılıdır.Uretim ve depolama bölümünden oluşan yapılar sıvalı ve badanalıdır.Yer zemini beton kaplı olan yapılarda elektirik ve su mevcuttur.Hali hazırda tavuk kümesi olarak kullanılan ve kullanılır durumda olan yapıların yaklaşık 25-30 yıllık olduğu değerlendirilmiştir.II-B grubu yapı olup kümeslerin aşınma durumuna göre yapı m2 biim fiyatı 200,00 TL değerlendirilmiştir. (6x720 m2x200,00TL=864.000,00 TL)


2- Idari bina ve lojman değerlendirmesi:Yapı 130 m2 alanına sahip olup, 104 m2 lik kısmı iki kat lojman şeklinde yapılmıştır.26 m2 lik kısım ofis olarak yapılmıştır.Yapı sıvalı ve boyalıdır.Demir doğramalı olan yapının çatısı sac kaplıdır.Yapı kullanılır durumda olup kısmi bakım ve tadilat gerektirmektedir. III-A grubu yapı olarak değerlendirilen ofis ve lojman binasıaşmma durumuna göre m2 birim fiyatı 270 TL değerlendirilmiştir. (234 m2x270,00 TL= 63 180,00 TL)


3- Soyunma odaları değerIendirilmesi:Yapı yığma sistemle tek kat olarak 90,00 m2 alana yapılmıştır.Yapı çatısı çelik çatılı ve saç kaplıdır.Zemini karo kaplı olup, su ve elektirik bulunmaktadır.Doğramalar ahşap yapı oldukça eski ve bakımsız durumda olupbakım ve tamirata ihtiyacı vardır.II-B grubu yapı olup aşınmasının fala oluşu sebebi ile m2 değer 200,00 TL dir.(90 m2x 200,00 tl= 18 000,00 TL)


4- Sundurma değerlendirmesi:Yapı 1 kat olarak inşa edilmiştir.Taşıyıcı sistemi çelik olan yapının yanlan ve çatısı sac kaplamalıdır.60,00 m2 alana sahiptir(.60 m2x 140,00 TL =8 400,00 TL)


5- Depoların değerlendirmesi:


1. depo değerlendirmesi: 9 m2 alanlı olup yığma sistemle yapılıdır.Tek oda şeklindedir. ( 9m2x 200 =1 800,00 TL)


2. depo değerlendirmesi:77 m2 alana sahip olan 2 deponun çatısı çeilk çatı ve üzeri sac kaplıdır.Yapının ön bölümü yıkık durumda olup aşınma durumunun fazla olması ve tadilat ihtiyacı sebebi ile m2 değeri 75,00 TL değerlendirilmiştir.(77 m2x 75 = 5.775,00 TL) ö.Parselin zemin değerlendirmesi :Parselin boş alanlarında muhtelif yaşlarda kiraz ağaçlan hakim olmak üzere ceviz,incir ve süs bitkilerinden çeşitli güller bulunmaktadır.Ağaçlar bakımsız ve tarımsal amaçla kullanılmamaktadır.Zemin değerlendirmede zirai muktesat,çevre tel çitler,artezyen sukuyusu altyapı tesisleri dikkate alınarak m2 değeri 50,00 TL olarak değerlendirilmişrir.( 174960 m2x50 TL = 898 000,00 TL)


Yüzölçümü : 17.960 m2


imar Durumu : Tarımsal niteliği korunacak alanlar kapsamında kalmaktadır.

 

Kıymeti : 1.859.155,00 TL


KDV Oranı : %


Kaydındaki Şerhler: 1-158 parsel aleyhine 481 m2 lik yerden mürur hakkı vardır.

2- 158 ve 159 parseller aleyhine çınar köyü 0 ada-172 parsel lehine geçit hakkı vardır. 


1. Satış Günü : 05/11/2014 günü 10:00 - 10:10 arası İİK 133.maddesi gereği satıştır.


Satış Yeri : KEMALPAŞA BELEDİYE ÜST KAT TOPLANTI SALONU KEMALPAŞA/İZMİR -Satıp şartlan :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esaris.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektroni 

ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/871 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/09/2014


(İİK m. 126)_


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir


İhale ilanı için tıklayın