30 / 06 / 2022

Kent Park Yapı Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!

Kent Park Yapı Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!

Kent Park Yapı Mimarlık Anonim Şirketi, Uğur Ceylan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 27 Nisan'da Şişli, Merkez Mahallesi, Akar Caddesi'nde kuruldu.Kent Park Yapı Mimarlık Anonim Şirketi, Uğur Ceylan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 27 Nisan'da kuruldu. 


Kent Park Yapı Mimarlık Anonim Şirketi iş konusu; Mimarlık Ve Mühendislik Konusunda; a. İnşaatların plan, proje, ruhsat, hafriyat, yapım, iç mimarlık, bakım, onarım, çevre düzenlemesi işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak, başkaları ile birlikte yapmak, imar ve iskan müsaadelerini almak. b. Mimarlık, mühendislik, proje, emlak alım satımı, komisyonculuk ve müşavirlik hizmetleri yapmak ve yaptırmak. c. Sanayi tesisleri, yol, köprü, karayolları sanat yapıları, su, atıksu, haberleşme ve enerji tesisleri inşaatı ve bunlarla ilgili altyapı inşaatları yapmak, yaptırmak, başkaları ile birlikte yapmak ve inşaat işleri ile ilgili ihalelere katılmak, müteahhit hizmetleri yapmak, başka müteahhitlerin işlerini tamamlamak. d. Her türlü inşaat malzemesinin toptan ve perakende alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. e. Turizm tesisleri, konaklama tesisleri, tatil köyleri inşa etmek, kurulmuş tesislere ortak olmak, kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Sosyal ve hizmet tesislerini işletmek, başkalarının işletmesine izin vermek. f. Her türlü maden, maden cevherleri, mermer, kum, taş ve çakıl sahalarında ruhsat almak, araştırmalar yapmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. g. Gayrimenkuller almak, satmak, bunların projelerini geliştirmek, inşaatlarını doğrudan veya kat karşılığı olarak yapmak, yaptırmak, satmak, kiraya vermek, danışmanlık ve komisyonculuk yapmak. h. Nazım imar planı, plan, mevzi imar planı, kentsel dönüşüm, tasarım projeleri hazırlamak, yapmak, yaptırmak. Bayındırlık Müteahhitliği Konusunda; a. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. b. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. c. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. İnşaat Konusunda; a. Her türlüinşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. İnşaat ve Taşıt Boyaları Konusunda; a. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı.