Kentsel altyapı projeleri için 250 milyon avro kredi sağlandı!

Kentsel altyapı projeleri için 250 milyon avro kredi sağlandı! Kentsel altyapı projeleri için 250 milyon avro kredi sağlandı!

İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan 250 milyon avro tutarındaki kredi anlaşması ile yerel yönetimlerin alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağlanması hedefleniyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığımdan yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi anlaşmasına iller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gedik, Genel Müdür Mehmet Turgut Dedeoğlu ve AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom, garanti anlaşmasına ise Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç ile van Ballekom imza koydu. 


imza töreninde konuşan Dedeoğlu, kredi anlaşmasının, yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke, içme suyu ve atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisleri ile kent içi ulaşım sektörlerindeki proje taleplerinin gerçekleştirilmesine yönelik olduğunu belirtti. Anlaşmanın, yerel yönetimlerin alt yapı alanlarındaki öncelikli yatırım projelerinin değerlendirilerek finanse edilmesi amacıyla imzaladığına dikkati çeken Dedeoğlu şunları kaydetti: "80 yılı aşkın süredir devam eden hizmetlerimizde yerel yöne? İller Bankası Genel Müdürü Dedeoğlu: "Yerel yönetimlerin finansman ihtiyacının karşılanması için uzun vadeli dış kredi sağlamak üzere pek çok uluslararası kuruluşla görüşmeler yapılarak kredi anlaşmaları imzalanmıştır" timlerimizin mali durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun projeler geliştiren, projelere uygun iç ve dış kaynak temin edilmesi konusunda onlara yardımcı olan kaynakların etkin bir şekilde dağılımını yürüten bir kuruluş olarak bankamızın vizyonu, 'Modern kentlerin geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış, uluslararası bir yatırım bankası olmak' şeklinde belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle yerel yönetimlerin finansman ihtiyacının karşılanması için uzun vadeli dış kredi sağlamak üzere pek çok uluslararası kuruluşla görüşmeler yapılarak kredi anlaşmaları imzalanmıştır." Dedeoğlu, kredi anlaşmasının çevre koruma ve sürdürülebilir kentleşmeye verilen önemin göstergesi olduğunu belirterek "Projemizin başarısı AYB. bankamız ve belediyelerin değil elbette ki tüm taraflar arasındaki güvenin, işbirliğinin ve çalışmanın bir neticesi olacaktır" ifadesini kullandı. 


Son Saat