Kentsel Dönüşüm ve Gelişim kanunun bazı maddeleri iptal edildi!

 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim kanunun bazı maddeleri iptal edildi! Kentsel Dönüşüm ve Gelişim kanunun bazı maddeleri iptal edildi!

Anayasa Mahkemesi, belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un bazı hükümlerini iptal etti

    TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın, Kanun'a dayanılarak alınan bir kentsel dönüşüm kararının iptali istemiyle açtığı davaya bakan  Ankara  3. İdare Mahkemesi de işlemin dayanağı 5998 sayılı Kanun'un Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. 

     İki davayı birleştiren Anayasa Mahkemesi heyeti, davalarla ilgili ilk incelemesini tamamlamasının ardından iptal istemini esastan görüştü. 

     Heyet, 5393 sayılı Kanun'un 5998 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 73. maddesinin 11. fıkrasındaki, kentsel dönüşüm alanlarında devam eden inşaatlardan belediye izni olmayanların 5 yıl süreyle durdurulması, durdurmanın sürüp sürmeyeceğine belediyenin karar vermesi ve durdurma süresinin 10 yılı geçemeyeceğine ilişkin 2, 3 ve 4. cümlelerini Anayasa'ya aykırı buldu. 

     Heyet, kanunun, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanlarının yeterli olması kaydıyla 1 Ocak 2005 tarihinde mevcut personel sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığı'nca zorunlu hallerde verilecek iznin dışında ek personel istihdam edilemeyeceğine ilişkin geçici 1. maddesini de iptal etti. 

AA