Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı ile riskli binaların yıkımı için de kredi!

Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı ile riskli binaların yıkımı için de kredi!Van depreminden sonra gündeme gelen Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı, konutunu ve işyerini kendi yıkıp yapmak isteyene özel hesaptan kredi verilmesi yolunu açacak


 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanun Tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kentsel dönüşüm için gerekli 400 milyar dolarlık kaynağın büyük bölümü 2-B arazilerinin satışından elde edilecek. Taslakta şu hükümler yer aldı: Riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmeyecek. Verilen hizmetler durdurulacak.   Kanun kapsamında yapılacak işlem, sözleşme ve uygulamalar her türlü vergi, harç ve ücretlerden muaf olacak. Afet riski altındaki alanlarda Hazine’ye ait taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek, TOKİ’ye devredilecek.   30 gün süre verilecek    Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, yapı sahibine 30 günden az olmamak üzere süre verilecek. Riskli yapılar, en geç 10 iş günü içinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Riskli yapıların yıktırılmasında ve riskli alanlardaki uygulamalarda, öncelikli olarak maliklerle anlaşma yoluna gidilecek.    Çevre katkı payı ve idari para cezası olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde 50’si, 2-B’lerin satışından elde edilecek gelirlerin yüzde 90’nını geçmemek üzere belirlenen orana karşılık gelen tutar, İller Bankası’nın vergi ve diğer kanuni yükümlülükler düşüldükten sonra, sermaye için pay ayrılmadan önceki yıllık safi kar tutarının yüzde 49’u kentsel dönüşüme ayrılacak. Bu gelirler dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılacak. Dönüşüm projeleri, deprem riski altında bulunan İstanbul, Ankara ve  İzmir  gibi büyükşehirlerden başlayacak.   Erdinç Çelikkan / HÜRRİYET