Kentsel Dönüşümde imar hakkı dönemi!

Kentsel Dönüşümde imar hakkı dönemi! Kentsel Dönüşümde imar hakkı dönemi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatıyla kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak için imar hakkı transteri getiriliyor. İmar hakkı transferi parseller arası, tasarlanan bölgeler arası,yapılabiliyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatıyla kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak için imar hakkı transteri getiriliyor. İmar hakkı transferi parseller arası, tasarlanan bölgeler arası, kırsal alan ile kentsel alan arası ya da yerleşmeler arası yapılabiliyor. 


Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce, "İmar hakkı transferi arsaları bloke olmuş vatandaşların işlerini kolaylaştıracak" dedi. "İmar planları gereği arsası okul alanı, kamunun kullandığı yeşil alan olmuş olabilir, buralar istimlak edilemediği için vatandaş mağdur olabiliyor" diyen Bakan Güllüce, bu kişilerin imar hakkının bir başka yere transferi ile ilgili eline sertifika verileceğini açıkladı. Bakan Güllüce, "Sertifika istenirse ticari bir meta olacak, istenirse başka bir yerde arazi ile takas edilebilecek. Bununla ilgili bir de borsa oluşturulacak" dedi. 


İMAR HAKKI TRANSFERİ NEDİR? 

Bir parsel üzerindeki imar hakkının tamamen ya da kısmi olarak yasaklanması durumunda bu parsel üzerindeki imar hakkının bir kısmının veya tamamının menkulieştirme yöntemi ile başka alanlara transfer edilmesidir. 


Konya Yenigün