Kentsel dönüşümde konut kredisi nasıl hesaplanır?

Kentsel dönüşümde konut kredisi nasıl hesaplanır? Kentsel dönüşümde konut kredisi nasıl hesaplanır?

Kentsel dönüşüm için alınacak kredinin faiz oranında devlet desteği faiz oranı ile bankaların uyguladığı faiz oranları birbirinden farklıdır. Kentsel Dönüşümde Konut Kredisi Hesaplanma yöntemlerinin doğru seçilmesi gerekirKentsel Dönüşümde Konut Kredisi Hesaplanma Nasıl Yapılmalıdır?

Kentsel dönüşüm için alınacak kredinin faiz oranında devlet desteği faiz oranı ile bankaların uyguladığı faiz oranları birbirinden farklıdır. Kentsel Dönüşümde Konut Kredisi Hesaplanma yöntemlerinin doğru seçilmesi gerekir


Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini hakkındaki “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamına giren krediler 'Kentsel Dönüşüm Kredileri'olarak adlandırılır. Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak yapıların ve krediyi kullanacak kişilerin kanunda öngörülen özelliklere uyması gereklidir.


Kentsel Dönüşüm Kredisi Kullancak Kişinin Özellikleri

1-Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri,

2-Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri,

3-Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler bu krediden yararlanabilir.


Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri

Söz konusu kanun kapsamında kentsek dönüşüm için konut kredisi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.


Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanlar riskli yapıları ifade eder.


Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.


Ziraat Bankası Kentsel Dönüşüm Kredisi

1. Ziraat Bankası Kentsel Dönüşüm Kredilerine sağlanan devlet katkısı konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde yıllık %3 olup, konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde ise 84 ay vade olarak belirlenmiştir.

2. Kredi kullanacak kişinin bütçesine göre konut kredisi hesaplama (/konut-kredisi-mortgage-hesaplama.html) yapılarak konut ve işyeri yapım/güçlendirme kredilerinde 24 aya kadar, konut ve işyeri edinme kredilerinde ise 12 aya kadar sadece faiz ödemeli ödeme planı oluşturma imkânı bulunmaktadır.

3. Krediye konu gayrimenkul üzerine veya riskli tespit edilen gayrimenkule eşdeğer olan başka bir gayrimenkule ipotek konulur.

4. KKDF ve BSMV muafiyeti bulunmaktadır.


Kentsel Dönüşüm Kredisi Talebinde İzlenen Aşamalar

1. Müşteri tarafından yapılan kredi talebi banka tarafından değerlendirilir.

2. Uygun bulunan müşteri talebine ilişkin belgeler, faiz desteği alınması için Bakanlık onayına gönderilir.

3. Bakanlık'tan gelen faiz desteği onayına istinaden kredi kullandırılır.

Yapılacak konuta ilişkin belgeler İncelenmekte, projenin büyüklüğüne göre maliklere doğrudan kredi kullandırılabildiği gibi, yüklenici firma garantörlüğü de talep edilebilmektedir.

Yüklenici Firmaların Kentsel Dönüşüm Garantörlük Limiti Tahsisinde İzlenen Aşamalar

1. Firma belgeleri alınarak garantörlük limiti talebi banka tarafından değerlendirilir.

2. Talebin uygun bulunması halinde Firma ve Banka arasında protokol imzalanır.

3. Maliklere Kentsel Dönüşüm Kredisi kullandırılarak, bakiye yüklenici firma hesabına aktarılır ve blokeye alınır.

4. Blokedeki tutar, inşaat seviyesine göre serbest bırakılır.


KrediPazarı