Kentsel dönüşümde güçlendirme nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde güçlendirme nasıl yapılır? Kentsel dönüşümde güçlendirme nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli binalarda yer alan riskli binaların yıkılarak veya güçlendirilerek yeniden inşa edilmesi amaçlanıyor. Peki, kentsel dönüşümde güçlendirme nasıl yapılır? İşte kentsel dönüşüm güçlendirme..


Kentsel dönüşümde güçlendirme nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli binalarda yer alan riskli binaların yıkılarak veya güçlendirilerek yeniden inşa edilmesi amaçlanıyor.


Kentsel dönüşümden faydalanan ve anlaşma ile binasını tahliye eden kimseler, sunulan kentsel dönüşüm güçlendirme kredisinden faydalanabiliyor.


Bu kapsamda; Faiz desteği oranı: yüzde 4 - Azami ödemesiz dönem: 2 yıl - Azami vade: 10 yıl olanakları ile hak sahibine kredi verilebiliyor.


Peki, riskli yapı olarak tespit edilen bir binanın maliklerinden biri veya bir kaçı güçlendirme yapılmasını talep ederse, güçlendirmeye üçte iki (2/3) çoğunluk ile mi karar verilecek?


Bu soruya Bakanlık tarafından verilen yanıt şu şekilde; 6306 sayılı Kanun’da güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapıların güçlendirilebileceğinden bahsedilmesine rağmen, güçlendirme kararının kat maliklerinin ne kadarının oyu ile alınması gerektiği hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 


Bu yüzden, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olan bir binada güçlendirme konusunda bu Kanun’a göre hareket edilmesi gerekmektedir. 


Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, bir binada güçlendirme yapılabilmesi için ya “bütün kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) yazılı rızasının olması” yada “yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması” gerekmektedir.


Kentsel dönüşümde 2/3 yasası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com