Çukurova Balkon

Kentsel dönüşümde başvuru nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde başvuru nasıl yapılır? Kentsel dönüşümde başvuru nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm projeleriyle, riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki, kentsel dönüşümde başvuru nasıl yapılır?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Kentsel dönüşümde başvuru nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm veya 6306 sayılı kanunda amaç; deprem, sel,heyelan gibi nedenlerle hasar görmesi veya yıkılması muhtemel ve buna bağlı olarak can ve mal kayıpları oluşturma riski taşıyan yapıların tespiti ,yıkılması ve yenilenmesi olarak karşımıza çıkıyor.


Riskli binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılabilmesi için, yapıya lisanslı kuruluşlar tarafından risk raporunun verilmesi gerekiyor. Lisanslı kuruluşlara dilekçe ve diğer gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekiyor.


Gerekli belgeler:

-Tapu Fotokopisi 

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

-Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

-Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

-Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı) 

-Vekaletname 

-Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi...

 

 …./…../201.. 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… 
Öznur YASLI/Emlakkulisi.com