28 / 09 / 2023

Kentsel dönüşüme başvuru nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüme başvuru nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde riskli alanlarda yer alan riskli yapılar tespit edilerek yıkılıyor ve zeminin uygunluğu halinde yerine tekrar yeni bir yapı yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüme başvuru nasıl yapılır?Kentsel dönüşüme başvuru nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde riskli alanlarda yer alan riskli yapılar tespit edilerek yıkılıyor ve zeminin uygunluğu halinde yerine tekrar yeni bir yapı yapılıyor. Peki vatandaş söz konusu kentsel dönüşümden nasıl yararlanabilir? Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, ilk olarak vatandaşın yapısının "riskli" olarak tespit edilmesi gerekiyor.


Riskli yapı tespiti için ise idarece belirlenmiş kurum ve kuruluşlara bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Söz konusu kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:


Kentsel dönüşüm başvuru dilekçe örneği:

 

 …./…../201.. 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… Kentsel dönüşümde müteahhit seçimi!
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun!

Geri Dön