Kentsel dönüşümde yeşil yıkım dönemi başlıyor!

Kentsel dönüşümde yeşil yıkım dönemi başlıyor!

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak olan yıkımlarda bundan sonra çevreci bir tarz benimsenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı seçici yıkım yapılmadan, ana yıkıma geçi İnlemesini öngören mevzuat için düğmeye bastı...


Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak olan yıkımlarda bundan sonra çevreci bir tarz benimsenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı seçici yıkım yapılmadan, ana yıkıma geçi İnlemesini öngören mevzuat için düğmeye bastı. Bakanlık, kentsel dönüşümde yıkılan tüm binaların kalıntılarının doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesini amaçlayan "sıfır atık" politikasından sonra inşaatta "yeşil yıkım" dönemini başlatıyor. 

Bu çerçevede hazırlanacak mevzuatla, atık yönetiminin temel ilkesi "kaynağında ayırma" işlemi, inşaatların yıkım sürecinde de uygulanacak. Plan zorunlu olacak yapıların, başta tehlikeli maddeler olmak üzere ahşap, demir, bakır, beton, plasük ve cam gibi malzemelerin kaynağında ayrı ayrı toplanmasının ardından yıkılması zorunlu hale getirilecek. Bu şekilde seçici yıkını yapılmadan ana yıkıma geçilemeyecek. Hazırlanacak mevzuatla, her uygulama için "yıkını planı" hazırlanması da zorunlu hale getirilecek. Böylece yıkımın daha sağlıklı ve güvenli yapılması sağlanacak. Yıkım karan alınan yapı. dikkatlice analiz edilerek, tehlikeli malzemelerden başlamak üzere güvenli ve sistematik şekilde parçalanacak. 


Türkiye'de bugüne kadar etkin ve verimli inşaat yıkıntı atığı yönetim sistemi geliştirilemediğini ifade eden bakanlık yetkilileri, bunun en önemli nedenlerinden birinin, sistemin temel dayanağını oluşturan ve dünyada başarılı örnekleri bulunan "seçici yıkım"ın Türkiye'de yeterince gündeme gelmemesi ve uygulanmaması olduğunu bildirdi. Gözlem