Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz

Kentsel dönüşümde yıkım kararına itirazKentsel dönüşümde yıkım bazen kat maliklerinin kararı ile gerçekleştirilirken, bazen de yıkım kararı ilgili yapıların bağlı bulunduğu belediyelerden gelebiliyor.Peki,kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz nasıl yapılıyor?


Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz

Kentsel dönüşümde, riskli olarak belirlenen yapıların belirlenen süre içerisinde yıkılması gerekiyor.Bu süreçte yıkım kararına itirazlar olabiliyor.


Yapı sahipleri itiraz etmek istiyorlarsa,onbeş gün içinde dilekçe yazarak şehircilik il müdürlüğüne veriliyor.Dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği de bulunuyor.


İnceleme sonucunda riskli bina raporu kesinleşiyor ise, bu binanın yıkılması gerekiyor. 


Kentsel dönüşümde riskli olduğu kesinleşen yapılar için verilen yıkım kararına itiraz edilemiyor. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek kalmıyor.


Kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz dilekçesi örneği


Tarih: ..../ ..../....


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Konu: İtiraz


İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için  .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.


Adres:

..................................

..................................

..................................


Tel:

..................................Riskli Yapı Malikleri 

Tc Kimlik No    Ad Soyad   İmza


1.

...................................

...................................

...................................


Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................Riskli yapı tespit işlemleri hızlandırıldı!


Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com