Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz!

Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz!Kentsel dönüşümde, riskli olarak tespit edilen yapıların belirlenen süre içerisinde yıkılması gerekiyor. Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz edilir mi? Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz nasıl edilir?


Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz!

Kentsel dönüşümde, riskli olarak tespit edilen yapıların belirlenen süre içerisinde yıkılması gerekiyor. Ancak, bu süreçte maliklerin risk tespitina karşı itiraz hakları da bulunuyor.


Yapılan riskli yapı tespitlerine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince onbeş gün içinde, binanın bulunduğu ildeki çevre ve şehircilik il müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebiliyor. 


Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz ediliyor.


Vekaletname ile yapılacak itiraz başvurularında belgelere ek olarak riskli yapı malikine vekalet eden kişinin vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.


Ancak inceleme neticesinde riskli bina raporu kesinleşir ise, bu binanın yıkılması gerekiyor. Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz edilir mi? Kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz nasıl edilir?


Kentsel dönüşümde riskli olduğu kesinleşen yapılar için verilen yıkım kararına itiraz edilemiyor. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek olmuyor.Kentsel dönüşüme itiraz dilekçesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com