Kentsel dönüşümde yıkım yardımı nedir?

Kentsel dönüşümde yıkım yardımı nedir?

Riskli alanda yer alan riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan verilen krediler arasında yer alan kentsel dönüşümde yıkım yardımı nedir?


Kentsel dönüşümde yıkım yardımı nedir?

Riskli yapı tespitleri ve yıkım işlerinin masraflarını malikler karşılıyor. Riskli yapı tespiti ile yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, tespit işleminin masrafı ile yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu müdürlüğünce, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunulacaktır. 


Buna karşın, kentsel dönüşümde yıkım yardımı bulunuyor. Kentsel dönüşümde yıkım yardımı, riskli alanda yer alan riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan verilen krediler arasında yer alıyor. Bu kredi, hak sahibi tarafından belli bir süre sonra geri ödeniyor.


Yıkım kredisi kullanmak için gerekli koşulların sağlanması gerekiyor. Yıkım kredisi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunlu oluyor. 


Yıkım kredisi için hak sahiplerince, bulundukları ildeki çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Kredinin geri ödeme süresi 24 ay olup; geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlıyor.


Kentsel dönüşümde yıkım kredisinin yanı sıra yapım kredisi de bulunuyor. Yıkım kredisi için ise hak sahiplerince, bulundukları ildeki çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvuruluyor.


Kredi için; Kredi kullananlar ile Bakanlık arasında borçlanma sözleşmesi düzenleniyor. Gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılıyor. Kullanılan kredi Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan hak sahibinin hesabına aktarılıyor.Kentsel dönüşümde devlet kredisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com