Kentsel dönüşüme kim karar verir?

Kentsel dönüşüme kim karar verir? Kentsel dönüşüme kim karar verir?

6306 sayılı kanun gereğince uygulanan kentsel dönüşüm projesi ile; riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki bir bina için kentsel dönüşüme kim karar verir?Kentsel dönüşüme kim karar verir?

6306 sayılı kanun gereğince uygulanan kentsel dönüşüm projesi ile; riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. 


Bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması ve kentsel dönüşüm kanunu yardımlarından faydalanabilmesi için öncelikle "riskli" olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Peki, kentsel dönüşüme kim karar verir? Kentsel dönüşüm için kim başvuruda bulunabilie?


Yapıya risk raporu almak için maliklerden bir kişinin lisanslı kuruluşlara başvurması yeterli oluyor. Ayrıca Bakanlık ve belediyelerce riskli alan tespiti de yapılabiliyor. Lisanslı kuruluşlara bir dilekçe ve diğer gerekli belgeler ile müracaat edilebiliyor. 


Başvuruda gerekli belgeler:

-Tapu Fotokopisi 

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

-Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

-Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

-Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı) 

-Vekaletname 

-Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


Dilekçe örneği:

 

 …./…../201.. 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… 
Kentsel dönüşüm kredisi faiz desteği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com