05 / 07 / 2022

Kepez'de 6.3 milyon TL'ye icradan satılık dükkan hissesi!

Kepez'de 6.3 milyon TL'ye icradan satılık dükkan hissesi!

Antalya 6. İcra Dairesi Müdürlüğü, Antalya ili, Kepez ilçesi, Sinan Mahallesi, 26314 ada 10 parselde yer alan dükkan hissesini 6 milyon 264 bin 910 TL'ye icradan satıyor...Antalya 6. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Antalya ili, Kepez ilçesi, Sinan Mahallesi, 26314 ada 10 parselde yer alan dükkan hissesi 6 milyon 264 bin 910 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 31 Mart 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ
2018/409 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, 26314 Ada, 10 Parsel, Sinan Mahallesinde bulunan taşınmaz, imar planı içerisinde olduğundan arsa vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür. Çevresinde çeşitli üretim tesisleri ile farklı isimlerde AVM'ler bulunmaktadır. Antalya Havaalınına yakın mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde ayrıca 4 adet değişik yaş ve cinslerde zirai bitki bulunmaktadır. Parsel üzerinde kargir yığma yapı tarzında 2 katlı olarak inşa edilmiştir. 1. ve 2. Katı 220,00-m2 olup, toplam 440,00-m2 alana sahiptir. Yapının 194,00-m2'lik kısmı parsel içerisinde olduğu için toplam iki katta, 194,00-m2'lik alan değerlendirmeye alınmıştır. Binanın 2-B sınıfı yapı gurubunda yer almaktadır. II. Sınıf yapılar B grubu yapılar (Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler) 2 katlı İdare Binasının 1. katı 155,14m²,2. Katı 155,14m² olmak üzere toplam 310,28 m² toplam kullanım alanlı kargir yığma yapı tarzında teras çatılı, yapının herhangi bir mimari projeye uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz, hisseli olup borçluya ait hissesine düşen 2760/3209 m2 satılacaktır.
Personel Binası : Kargir yığma yapı tarzında 2 katlı olarak inşa edilmiştir. 1 ve 2.katı 220,00 m2 olup, toplam 440,00 m2 alana sahiptir. Bir kısmı sıvalı olup, dış cephesi plastik boya ile boyanmıştır. Yapı içerisinde yatakhane, yemekhane, çay ocağı, wc, duş ve yer almaktadır. 20-25 yıllık bir yapıdır.
Tek Katlı Tarımsal Endüstriyel Yapı: Söz konusu yapı 1.217,89-m2 alana sahiptir. Depo ve atölye olarak kullanılmaktadır. Prefabrik bir yapıdır. Çatısı Saçtır. 20-25 yıllık bir yapıdır. (İnşaat Sınıfı ve Grubu: ll/B)
İdari Bina: İdare binası 2 katlı olup, 1.katı: 155,14-m2 ve 2.katı: 155,14-m2 alana sahiptir. Kargir yığma bir yapıdır. Teras çatılı ve 20-25 yıllık bir yapıdır. (İnşaat Sınıfı ve Grubu: ll/B)
Tek Katlı Tarımsal Endüstriyel Yapı: Söz konusu yapı 575,67-m2 alana sahiptir. Depo ve atölye olarak kullanılmaktadır. Prefabrik bir yapıdır. Çatısı saçtır. 20-25 yıllık bir yapıdır. (İnşaat Sınıfı ve Grubu: ll/B)
Adresi : Altınova Sinan Mah. Aksekili Sok. No: 9 Kepez/Antalya
Yüzölçümü : 3.209 m2
İmar Durumu : Antalya İli Kepez İlçesi Sinan Mah. 26314 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin imar durumu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık Nizam, serbest kat 0,80 emsalli Ticaret alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 6.264.910,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Antalya Adliyesi Zemin Kat 5-6-7-8 Nolu İcra Daireleri İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/409 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacaklardır. NOT : İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında gazete ilanı ile yetinilecektir. 13/02/2020