Çukurova Balkon

KEY işinde belirsizlik devame diyor!

KEY işinde belirsizlik devame diyor!

KEY konusundaki yeni düzenlemeyi içeren 5939 sayılı Kanun, 17.12.2009 günü Resmi Gazete'de yayınlandı ama maalesef belirsizlik giderilebilmiş değil


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İlk KEY parası-28 Temmuz 2008 günü açıklanan liste ile ödenmeye başlandı ve listede ismi olmayanlar ile ismi olup da beklediği paradan az alanlara da 28 Ekim 2008 gününe kadar itiraz hakkı verildi.

Bu hak sonrasında 4.3 milyon SSK'lı ve 1.5 milyon memur olmak üzere 5.8 milyon kişi itirazlarını gerçekleştirdi, itirazlarla ilgili ikinci liste de yasal olarak 28 Aralık 2008 günü açıklanacaktı ama beceremediklerinden yasayla 28 Haziran 2009 gününe ertelediler. Ancak tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası yetkilileri yine beceremediklerinden 28 Haziran 2009 gününden beridir biz bu sayfada key sayacı koyduk bakın bu gün 174'üncü gün.

Yeni Kanun'a göre; 

Vatandaşların itirazına rağmen 28 haziran 2009 gününe kadar listeleri Emlak Bankası'na gönderemeyen kurum ve kuruluşlar 17 Ocak 2010  gününe kadar liste gönderebilecek.

Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından bugünden itibaren azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Kurumlar da 31/12/2010 tarihine kadar listeleri Emlak Bankası'na gönderecek.

Banka listeleri ise üçer aylık dönemler halinde en geç 31.12.2010 gününe kadar EGYO'ya gönderecek. EGYO da bankaya. 

İlan edilen ilk listede yer alan hak sahipleri için nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için % 10 artış uygulanır. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki % 10 artışa ilave olarak basit usulde % 1.25 artış uygulanır.

Ancak; 

Liste ne zaman yayınlanacak belli değil

Liste yayınlanırsa 5.8 milyondan kaçının ismi olacak ve kaçının istediği para olacak belli değil

Listenin neden SSK'nın bilgisayar kayıtlarındaki hizmetler dikkate alınarak değil de arşivlerinden aranacak ve muhtemelen bulunamayacak evraklarla oluşması gerektiğinde neden ısrar edildiği belli değil, 

Listeden sonra ödemeler ne zaman yapılacak belli değil

Liste bir önceki Kanunda olduğu gibi zamanında yani 31.12.2010 gününe kadar yayınlanmazsa ne olacak belli değil,

KEY için Hazine'de para var mı belli değil

HaberTürk/Ali Tezel