KEY ödemeleri ne zamana kadar alınabilir?

KEY ödemeleri ne zamana kadar alınabilir?Yeni KEY listesi bugün açıklandı. KEY Hak Sahipleri Listesine key ödemeleri resmi internet adresinden ulaşabiliyor. Peki, KEY ödemeleri ne zamana kadar alınabilir? İşte KEY yardım süresi..


KEY ödemeleri ne zamana kadar alınabilir?

3320 Sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 2'nci Maddesinde tanımlanan memur ve işçiler ile bağımsız konutu bulunmayan emekliler, taleplerine bağlı olmaksızın, yararlandırılıyor. 


Memur: Kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personeldir.


İşçi: (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişilerdir. 


Emekli: Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, yaşlılık, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlardır.


5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ve konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile 5664 sayılı konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair kanuna 662 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 73 üncü maddesi ile eklenen hükmüne göre tespit edilen hak sahiplerinin listesi bugün (28 Nisan 2014) 28985 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hazırladığı KEY Hak Sahipleri Listesine http://www.keyodemeleri.com/ adresinden ulaşabiliyor. Peki, KEY ödemeleri ne zamana kadar alınabilir?


KEY yardım süresi..

Yardımın süresi 180 aydır. Yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlere, yardım yapılması durdurulur. Ancak, bunlardan yardım yapılma hakkını tekrar kazananlara, 180 aylık sürenin bakiye kısmı kadar yardım yapılmasına devam olunur. 


Yardımdan yararlanır iken ölen kişinin, kalan süreye ait yardım hakkı, yardıma müstehak eşi adına yapılır. 


Bu durumda bakiye süre için yardıma müstehak eşe yapılacak yardım, eşin çalıştığı kurum, işveren ve 

sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır. 


Yardımdan yararlananlardan kendi adına Bağımsız Konutu bulunanların 36 aylık yardımdan yararlanma süresinden sonra Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre emekli olması durumunda, kalan süreye ait yardım ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır.


Sözleşmeli personel KEY ödemesi!