Sözleşmeli personel KEY ödemesi!

Sözleşmeli personel KEY ödemesi! Sözleşmeli personel KEY ödemesi!

3320 Sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği kapsamında KEY ödemelerinden yararlanabilecek ve yararlanamayacak kimselerin listesi yer alıyor. Buna göre sözleşmeli personeller key yardımına başvurabilir mi? İşte sözleşmeli personel KEY ödemesi..Sözleşmeli personel KEY ödemesi!

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 3320 Sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği kapsamında KEY ödemelerinden yararlanabilecek ve yararlanamayacak kimselerin listesi yer alıyor. Buna göre sözleşmeli personeller key yardımına başvurabilir mi?


Yardımdan yararlanacaklar:

Bu yardımdan yönetmeliğin 2'nci Maddesinde tanımlanan memur ve işçiler ile bağımsız konutu bulunmayan emekliler, taleplerine bağlı olmaksızın, yararlandırılıyor. 


Memur: Kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personeldir.


İşçi: (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişilerdir. 


Emekli: Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, yaşlılık, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlardır.


Yardımdan yararlanamayacaklar:

Bu Yardımdan; 

a) Emeklilerden bağımsız konutu bulunanlar, 

b) Hizmet Tahsisli Konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun, Kurum ve İşverenler tarafından tahsis ve temin edilmiş konutlarda oturanlar, bu konutlarda oturdukları sürece, 


c) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atananlar, bu görevlerinde bulundukları sürece, 


d) Sözleşmeli Personel, yararlanamazlar. 


Ancak, talep etmeleri halinde Sözleşmeli Personel de Kurumlarına başvurmak ve bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde belirtilen Yardım miktarlarını kendileri ödemek şartıyla Yardımdan faydalandırılırlar. 


Bu imkandan yararlanma talebinde bulunan Sözleşmeli Personelin Yardımları, Kurumlarınca ilgililerin ücretlerinden kesilerek T.Emlak Kredi Bankasındaki "Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabına" yatırılır ve bunlara ait kayıtlar Kurumlarca tutulur.


2014 Konut edindirme yardımı hak sahipleri listesi!