Çukurova Balkon

KEY ödemelerinden kimler yararlanabilir?

KEY ödemelerinden kimler yararlanabilir? KEY ödemelerinden kimler yararlanabilir?

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 3320 Sayılı Kanun hükümlerine göre KEY ödemelerinden kimler yararlanabilir? KEY yardımının miktarı nedir? İşte yanıtı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


KEY ödemelerinden kimler yararlanabilir?

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 3320 Sayılı Kanun'un uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, yardımın yapılma, nemalandırma ve kullandırılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsayan 3220 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde "KEY ödemeleri kimlere yapılacak?"


KEY ödemeleri kimlere yapılıyor?

Bu Yardımdan yukarıda adı geçen yönetmeliğin 2'nci Maddesinde tanımlanan memur ve işçiler ile bağımsız 

konutu bulunmayan emekliler, taleplerine bağlı olmaksızın, yararlandırılırlar. 


- Memur: Kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personeldir. 


- İşçi: (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişilerdir. 


- Emekli: Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, yaşlılık, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlardır. 


- Sözleşmeli Personel: Personel kanunları, özel kanunlar, yönetmelikler ve statüler gereği kadrolu veya kadrosuz olarak sözleşmeli statüde çalışanlardır. 


- Çalışanlar: Memurlar, işçiler ve yardımdan yararlanmayı talep eden sözleşmeli personeldir. KEY yardımının miktarı..

Yardıma müstehak olanlara, Yardıma hak kazandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren; 


İlk altı ay için ayda : 3.500. TL. 

İkinci altı ay için ayda : 7.500. TL. 

Üçüncü altı ay için ayda : 10.000. TL. 

Dördüncü altı ay için ayda : 13.000. TL. 

Kalan süreler için ayda : 16.000. TL. 

Yardımda bulunulur. Yardımdan Bakanlar Kurulu'nca artırılması hKEY ödemelerinde son durum nedir?