KEY ödemelerine ikinci dava

KEY ödemelerine ikinci davaEğitim-Sen, KEY'de boşanmış kadınların pay alamamalarına yönelik düzenlemenin iptali istemiyle dava açtı.


Eğitim-Sen, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin işlemin, boşanmış kadınların pay alamamalarına yönelik düzenlemesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Dava, boşandığı için KEY ödemesi alamayan  Ankara  2 Nolu Şube üyesi adına açıldı.Danıştay önünde toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert, "ataerkil zihniyetin ürünü" olarak hazırlanan düzenlemelerin, 1987-1995 yılları arasında çalıştıkları halde boşanmış kadınların KEY'den yoksun kalmalarına yol açtığını söyledi. Bu nedenle Eğitim-Sen olarak boşanmış kadın emekçilerin hak mücadelesini yargıya taşıdıklarını belirten İsbert, KEY ödemesine ilişkin işlemin ilgili maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını kaydetti. İsbert, bu işlemin dayanağı 3320 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinin "Eşlere Yapılacak Yardım" başlıklı 5. maddesinde geçen "aile reisine" ibaresinin iptalini istediklerini belirtti. Dava dilekçesinde ayrıca, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesinin dayandığı 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun'un 1. maddesinde yer alan "aile reisine" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi.