29 / 06 / 2022

KEY ücretleri 2014!

KEY ücretleri 2014!

KEY ücretleri yeni listesi 28 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. KEY ödemelerinde de T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunlu oluyor. İşte KEY ücretleri 2014...KEY ücretleri 2014!

KEY ücretleri yeni listesi 28 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. KEY listesi 2014, http://www.keyodemeleri.com/ adresinden ulaşabiliyor. KEY ödemelerinde de T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunlu oluyor.


"Ödenmesi gereken paranın beklediğimden az çıktığını düşünüyorum ne yapabilirim?" diye soran vatandaşlar için cevap key ödemelerinin resmi internet sitesinde açıklanıyor.


5664 sayılı KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'un 5/2 maddesinde "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, (KEY) Konut Edindirme Yardımı'na müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre Konut Edindirme Yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce Konut Edindirme Yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, Konut Edindirme Yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. 


Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. 


Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz" denilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara başvurulmalıdır. 


KEY listesinde neden adım yok?