28 / 05 / 2022

Kiler GYO 2019 yılı 4. dönem gelir tablosu!

Kiler GYO 2019 yılı 4. dönem gelir tablosu!

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 2019 yılı dördüncü dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu...Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi eki gelir tablosu hakkında açıklama yaptı.

Kiler GYO'nun 2019 yılı dördüncü dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemini kapsayan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.

Dosya için tıklayın