Kiler GYO 2021 yılı için Eren Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Kiler GYO 2021 yılı için Eren Bağımsız Denetim ile anlaştı!2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçimi onaylandı.


Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bağımsız denetim kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı hakkında açıklama yaptı.

Kiler GYO'nun 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçimi onaylandı.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması şu şekilde:
Şirketimizin 30.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında , 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca  Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçimi onaylanmış olup ilgili Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2021 tarihinde tescil  edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  ilan edilmiştir.