Kiler GYO 2021 yılı için Eren Bağımsız Denetim'le anlaştı!

Kiler GYO 2021 yılı için Eren Bağımsız Denetim'le anlaştı!Kiler GYO'nun 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesiyle  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul'da kabul edildi. 


Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması hakkında açıklama yaptı. 

Kiler GYO Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edildi.  

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca  Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.