Kiler GYO, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ile anlaştı!

Kiler GYO, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ile anlaştı! Kiler GYO, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ile anlaştı!

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2018 yılı için  Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaştı...


Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi hakkında açıklama yaptı.

Kiler GYO'nun 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin kararlarına uygun olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (A member firm of BAKER TILLY)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.