05 / 02 / 2023

Kira beyannamesini kim verecek?

Kira beyannamesini kim verecek?

Gayrimenkul kiralamalarından gelir elde eden mal sahipleri vergiye tabi tutuluyor. Ancak gelir elde eden tüm vatandaşlardan bazıları vergiden muaf tutuluyor. Peki, kira beyannamesini kim verecek?Kira beyannamesini kim verecek?

Gelir Vergisi Kanununa göre, işyeri ve mesken kiralamalarından elde edilen gelirlerin istisna bedelini aşması halinde vergiye tabi tutuluyor. Söz konusu istisna bedeli her sene yeniden belirleniyor.


Vergi ödemesi, bir önceki takvim yılı içerisinde elde edilen kira gelirleri için yapılıyor. Buna göre 2013 yılında elde edilen kira gelirleri için istisna bedeli ne kadar olarak tespit edildi? Kira beyannamesini kim verecek?


Kira beyannamesini kim verecek? Kira beyannamesini kim vermeyecek?

2014 Mart ayında ilk taksiti ödenecek olan vergi için beyanname verme süresi yarın sona eriyor. Vergi ödemeleri ise 31 Mart'ta son buluyor.


Meskenlerde istisna tutarı 3.200 TL olarak tespit edilen vergide; işyeri kiralamaları için istisna bedeli ise 26.000 TL olarak belirlendi. Bu bedelin üstünde kira geliri elde edenlerin beyanname vererek vergi borcunu ödemeleri gerekiyor.


Örnek..

Bay (D), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 15.000 TL mevduat faiz geliri ve 72.000 TL ücret geliri elde etmiştir.


Bay (D)'nin elde etmiş olduğu kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen 3.200 TL'lik istisna haddinin altında kaldığından, bu gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiş olduğu menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla Bay (D), elde etmiş olduğu söz konusu mesken kira geliri istisna tutarının altında kaldığından, bu gelir için beyanname vermeyecektir.Kira beyanı hadleri!
Geri Dön