03 / 10 / 2022

Kira gelir vergisi beyanname verme süresi yarın başlıyor!

Kira gelir vergisi beyanname verme süresi yarın başlıyor!

Kira gelir vergisi, mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri için ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi beyanname verme süresi yarın başlıyor...Kira gelir vergisi beyanname verme süresi yarın başlıyor!

Kira gelir vergisi, mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri için ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor.


Beyannameyi ise, belirlenen istisna bedelinden yüksek oranda kira geliri elde eden kimseler veriyor. Elde edilen gelirin istisnadan düşük olması halinde beyanname verilmediği gibi vergi de ödenmiyor.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

- Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2014 yılı için 3.600 TL) aşanlar,


-İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 27.000 TL) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)


-Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.


Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir.


Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır.


İki eşit taksit halinde ödenebilen kira gelir vergisinin 1. taksiti Mart ayında, 2. taksiti ise Temmuz ayında ödeniyor. Beyannameler de 1 - 25 Mart tarihleri arasında veriliyor. Buna göre kira gelir vergisi beyanname verme süresi yarın başlıyor.


Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi şifre talep formu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön