Kira gelir vergisi beyannamesi 2017!

Kira gelir vergisi beyannamesi 2017!


Kira gelir vergisi mükelleflerinin ödemeden önce beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameler bu sene 27 Mart'a kadar veriliyor. İşte kira gelir vergisi beyannamesi 2017..


Kiracısı olan ev ve işyeri sahipleri bir sene boyunca elde ettikleri gelir için vergi ödemekle mükellef oluyor. Söz konusu kira gelir vergisini yalnız istisna sınırından yüksek geliri olanlar ödüyor. Bu sınırın altındaki gelirler için vergi ödemesi yapılmıyor.


Kira gelir vergisi için istisna sınırları her sene yeniden belirleniyor. Bu sene konutlar için istisna sınırı 3 bin 800 TL olarak, işyeri için ise 30 bin TL olarak belirlendi. Bu sınırın üstündeki gelirler için mal sahiplerinin gelirlerini beyan etmelerini ve vergilerini ödemeleri gerekiyor.


Kira gelir vergisi beyannamesi 25 Mart haftasonuna denk geldiği için 27 Mart'a kadar veriliyor. Ödemeler ise 31 Mart'ta sona eriyor. Hem beyanname hem ödeme işlemleri ilgili vergi dairesine gidilerek yapılabildiği gibi internet vergi dairesi şubesinden de gerçekleşebiliyor.


Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılıyor. Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.


BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması

halinde kullanılacak ek föy;


● Bir örnek doldurulacaktır.


● Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.


● Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.


● Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.


● Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.


● Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak

yazılacaktır.


● Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;

“http://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulam .aspx” internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.


● Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer

ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.


● Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, http://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com