Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün 25 Mart!

Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün 25 Mart! Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün 25 Mart!

Taşınmaz malların kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir için vergi ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün 25 Mart 2015...Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün 25 Mart!

Taşınmaz malların kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir için vergi ödeniyor. Söz konusu vergi; Gelir Vergisi Kanunu gereğince; taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” oluyor ve bu irat belli koşullarda vergiye tabi tutuluyor.


Verginin mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


Mükellefler, ancak istisna bedelinden yüksek gelir elde etmeleri halinde beyanname vererek vergi ödüyor. Buna karşın elde edilen gelirin istisnadan düşük olması halinde vergi ödenmiyor.


2015 yılında ödenecek kira geliri için, meskenlerde istisna bedeli 3.300 TL; işyerinde ise 27.000 TL olarak belirlendi.


Vergi ödemeleri Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksit halinde yapılıyor. Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün ise 25 Mart. 


Beyanneme vergi dairesine gidilerek verilebildiği gibi internet üzerinden verilebiliyor. Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılır. 


Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır.


Kira gelirinden tadilat masrafları düşülür mü?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com