30 / 11 / 2023

Kira gelir vergisi pişmanlık dilekçesi örneği!

Kira gelir vergisi pişmanlık dilekçesi örneği!

Beyannameler 31 Mart'a kadar vergi dairesinden veya internet üzerinden verilebiliyor. Bu sürede beyanname veremeyenler pişmanlık dilekçesi verebiliyor. İşte kira gelir vergisi pişmanlık dilekçesi örneği...Kira gelir vergisi pişmanlık dilekçesi örneği!

2015 yılı  kira gelir vergisi, ev veya işyerini 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihlerinde kiraya vererek istisna bedelinden yüksek kira geliri elde edenler tarafından ödeniyor.


İstisna sınırının altında gelir elde edenler, vergi beyannamesi vermekten ve vergi ödemekten muaf oluyor. 2015 yılında uygulanan istisna sınırları şu şekilde tespit ediliyor;


Mesken kira istisna sınırı: 3.300 TL

İşyeri kira istisna sınırı: 27.000 TL


Beyannameler 31 Mart'a kadar vergi dairesinden veya internet üzerinden verilebiliyor. Kira geliri elde edip beyanname vermek ile mükellef olan mal sahiplerinin beyannamelerini süresinde vermemesi durumunda pişmanlık talepli veya kanuni süresinden sonra beyanname verilebiliyor.


Pişmanlık Talepli Verilen Beyanname..

Elde etmiş olduğunuz kira gelirleriniz ile ilgili beyannamenizi beyan döneminde beyan etmediyseniz 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 371. Maddesinde yer alan pişmanlık ve ıslah hükümlerinden faydalanarak beyannamenizi pişmanlık talepli olarak verebilirsiniz. 


Ancak; ödenecek verginiz çıkmaması halinde pişmanlık talepli olarak beyanname veremezsiniz. Bu durumda "Kanuni Süresinden Sonra" beyanname verebilirsiniz.


Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanname..

Elde etmiş olduğunuz kira gelirleriniz ile ilgili beyannamenizi beyan döneminde beyan etmediyseniz vereceğiniz beyanname kanuni süresinden sonra verilen beyannamedir. GMSİ pişmanlık dilekçesi aşağıda yer alıyor;


Kira gelir vergisi pişmanlık dilekçesi;


...............VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEDairenizin ....... vergi numaralı ........ vergisi mükellefiyim. 


............ Vergilendirme dönemine ilişkin ..................vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım.


Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


Mükellef

(Vekili veya Temsilcisi)

Ad, Soyadı ve İmza

ADRES:

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................


EKLER:

1- ......... Vergilendirme Dönemine Ait

2- ......... Vergisi Beyannamesi25 soruda kira gelir vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön