Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi nasıl yazılır?

Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi nasıl yazılır? Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi nasıl yazılır?

Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi nedir? Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi nasıl yazılır? Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi örneği var mıdır? Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi nereye verilir? İşte cevaplar...Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi nasıl yazılır?


Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi, "..................Vergisi beyannamemi" bölümünde noktalı alana Emlak yazılarak ve diğer tüm alanlar doldurularak hazırlanabilir. İşte o dilekçe; 
...............VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ..................Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım..


Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını

arz ederim.ADRES:

.../..../  

                                                                                                    Mükellef

                                                                                        (Vekili veya Temsilcisi)

                                                                                             Ad, Soyadı ve İmza
EKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi