26 / 05 / 2022

Kira gelir vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın bitiyor!

Kira gelir vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın bitiyor!

2018 yılında konutta yıllık 4 bin 400, iş yerinde ise 34 bin TL gelir elde eden vatandaşların vergi ödemesi gerekiyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit ödemeleri yarın mesai bitiminde sona erecek.Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler vergiye tabi tutuluyor. 2018 yılında konutta yıllık 4 bin 400, iş yerinde ise 34 bin TL gelir elde eden vatandaşların vergi ödemesi gerekiyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde yer alan mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade ediliyor ve gelirler belirli koşullarda gelir vergisi kapsamında bulunuyor.

2018 yılında geçtiğimiz yıl işyeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 1 Mart'ta başladı. Kira geliri elde edenler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeme yapıyor.

Gelir vergisi beyanname verme süresi 25 Mart 2019 tarihinde sona erdi. Kira gelir vergisinin birinci taksit ödemelerinin ise bugün sona ermesi gerekiyordu. 31 Mart'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı ödemeler 1 Nisan 2019 mesai saati sonuna kadar uzatıldı. 

Kira vergisi nasıl hesaplanır?

Hesaplama yöntemi olarak "gerçek gider yöntemi" seçilmesi durumda, aşağıdaki alanların gerçekçi bir şekilde doldurulması ve tercih edilmesi doğru bir hesaplama için büyük önem taşıyor. 

1- Hesaplama Yöntemi: “götürü gider” veya “gerçek gider” olarak hesaplama yöntemi seçilir. Gerçek gider yöntemi, faturalı giderlerin kira gelirinden düşüldüğü, götürü gider yöntemi ise kira gelirinden yüzde 15 standart gider düşüldüğü yöntemidir. 

2- Beyan Verilen Gayrimenkul: Kiraya verilen gayrimenkul türü seçilir. 

3- Yıllık Toplam Kira Geliri: Yıllık toplam elde edilen tüm kira gelirleri değerlendirilecek.

4- İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj: İş yeri için ödenen bir stopaj varsa hesaplanır.

5- Kira Harici Vergiye Tabi Gelir: 2016 yılı içerisinde elde edilen, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamına bakılacak. Toplam gelirler, 2016 yılı için 110.000 TL’yi geçiyorsa, istisnadan yararlanılamıyor. "Uygulanacak Vergi Oranı" kısmının doğru hesaplanabilmesi için doğru hesaplanması gerekir.

6- Gelir Beyanı Verecek misiniz?: Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamıyor.

7- Makbuzlu Bağışlar: Gelir idaresi tarafından belirlenen kurumlara yapılan makbuzlu bağış varsa hesaplanmalı.

8- Amortisman ve Faturalı Giderler:  Gerçek gider yöntemi seçilmesi durumunda, gayrimenkul satın alınırken ödenen kredi faizleri, amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri (altyapı çalışmaları için) , idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, faturalı olmak şartı ile giderler olarak gösterilir. 

Kira gelir vergisi nereye ödenir?

- Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, 

- Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, 

- Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalara, 

- www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödenebilir. 

Ev sahipleri dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın!

22 soruda kira vergisi!