Kira geliri olup kirada oturanlar vergi öder mi?

Kira geliri olup kirada oturanlar vergi öder mi?

Gayrimenkul sermaye iradı olan kira gelir vergisinde hem evi olup hem kendisi kirada oturanların vergi mükellefi olup olmadıkları merak konusu oluyor. Peki, kira geliri olup kirada oturanlar vergi öder mi?


Kira geliri olup kirada oturanlar vergi öder mi?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor.


2014 yılı içerisinde elde edilen taşınmaz mal kira gelirleri için 2015 yılında vergi ödenmesi gerekiyor. 


Kira gelir vergisinde hem evi olup hem kendisi kirada oturanların vergi mükellefi olup olmadıkları merak konusu oluyor. Peki, kira geliri olup kirada oturanlar vergi öder mi?


Öncelikle kira geliri için beyan verilmesi gerekiyor. Vergi mükellefinin beyannameden sonra gerçek gider yöntemini seçerek, kendi kirada oturduğu evin kira bedelini vergiden düşebiliyor.


Gerçek gider yöntemi ile vergiden düşülen giderler...

Gayrimenkul kiralamalarından gelir elde eden ve vergiye tabi tutulan mal sahipleri vergi ödemelerinde gerçek gider yöntemini seçerek, yapmış olduğu bazı masrafları ödeyeceği vergiden indirebiliyor.


Kira gelir vergisi rehberine göre, kira gelir vergisi kapsamında gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekiyor.


Kira gelir vergisinde gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından indirilecek gerçek gider tutarları aşağıda sıralanıyor:


- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.


- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,


- Amortismanlar,


- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,


- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,


- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Kira beyannamesi 2015!



Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com