Kira kontratı devir hakkı!

Kira kontratı devir hakkı! Kira kontratı devir hakkı!

Kira sözleşmesini süresinden önce sona erdirmek isterse, bundan hem kendisinin hem de kiraya verenin zarar görmemesi adına kira kontratını devredebiliyor. İşte Kira kontratı devir hakkı esasları...


Kira kontratı devir hakkı!

Kiralama ilişkilerinde kiracı, muhtelif sebeplerden dolayı kira ilişkisini sonlandırmak isteyebiliyor. Örneğin artık mecurun kendisine dar gelmesi, yetmemesi, kira bedelini ödemekte zorlanması gibi..


Ancak, kanunda belirtilen sebepler dışında kiracı kira kontratını feshedemiyor. Bu noktada karşımıza "Kira kontratı devir hakkı" çıkıyor.


Kiracı kira sözleşmesini süresinden önce sona erdirmek isterse, bundan hem kendisinin hem de kiraya verenin zarar görmeyeceği hukuki bir çözüm olarak, kira kontratını devredebiliyor.


Kira hukukunun düzenlendiği yeni borçlar kanunu kapsamında açıklanan kira ilişkisinin devri hususu kanunda 323. maddede yer alıyor.


Kira ilişkisinin devri işlemi, Türk Borçlar Kanununa göre, kiracının; kiraya verenin yazılı iznini alması ile mümkün olabiliyor. Aksi halde, kiraya verenin yazılı izni alınmadıkça kira ilişkisi bir başkasına devredilemiyor.


Kira ilişkisinin devri

MADDE 323- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.


İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.


Kontratsız kiracının tahliyesi!