kira devri

kira devri

kira devri

Kiracı kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. Peki kiracının devir hakkı nedir? Kiracının devri nasıl olur?

Kira ilişkisinin devri mümkün müdür?

Kira ilişkisinin devri mümkün müdür?

Borçlar Kanunu gereğince, kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebiliyor. Peki, kira ilişkisinin devri mümkün müdür?

Kira kontratı devir hakkı!

Kira kontratı devir hakkı!

Kira sözleşmesini süresinden önce sona erdirmek isterse, bundan hem kendisinin hem de kiraya verenin zarar görmemesi adına kira kontratını devredebiliyor. İşte Kira kontratı devir hakkı esasları...

Bingöl Belediyesi kira yardımlarına başlıyor!

Bingöl Belediyesi kira yardımlarına başlıyor!

Bingöl Kültür Mahallesi’nde hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tapu devri işlemleri tamamlanan hak sahiplerine kira yardımı yapılacak.

Kira sözleşmesinin devri!

Kira sözleşmesinin devri!

Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi imzalayan kiracılar kira sözleşmesinin devrini nasıl yapabi

Kira kontratının devri nasıl olur?

Kira kontratının devri nasıl olur?

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam ediyor. Peki, kira kontratı devredilir mi? Kira kontratının devri nasıl olur?

1985 yılında konutta günlük kira devri başlamış!

1985 yılında konutta günlük kira devri başlamış!

1985 yılında konutta günlük kira devri başlatılmış. Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar'daki Boğaziçi manzaralı evler, Arap turistlere günlüğü 50 bin ile 150 bin lira arasında kiraya verilmeye başlanmış.

Gediz Üniversitesi'nden Kira Hukuku Sempozyumu!

Gediz Üniversitesi'nden Kira Hukuku Sempozyumu!

İzmir’de bulunan Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kira Hukuku Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda kira artış kriterleri, kira sözleşmesinin feshi, kira ilişkisinin devri, kiraların el değiştirmesi gibi konular ele alınacak..

Kira sözleşmesi devredilebilir mi?

Kira sözleşmesi devredilebilir mi?

Mesken ve iş yeri taşınmazlarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Peki, kira sözleşmesi devredilebilir mi? Kira ilişkisinin devri nasıl olur? İşte kanunda yer alan esaslar...

Kiracı kullanım hakkı devri nedir?

Kiracı kullanım hakkı devri nedir?

Kiracıların yasal hakları ve kira sözleşmesi ile ilgili esaslar, Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen kiracılar kullanım hakkını devredebiliyor. Peki, kiracı kullanım hakkı devri nedir? İşte yanıtı..

Kira ilişkisinin devri mümkün müdür?

Kira ilişkisinin devri mümkün müdür?

Borçlar Kanunu gereğince, kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebiliyor. Peki, kira ilişkisinin devri mümkün müdür?

Pazar yeri devri!

Pazar yeri devri!

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarları olan pazar yerlerinin kira, satış ve devir işlemleri pazar yerleri yönetmeliği kapsamında düzenleniyor. İşte pazar yeri devri..

Kira kullanım hakkı devri nasıl yapılır?

Kira kullanım hakkı devri nasıl yapılır?

Kira kullanım hakkı devri nasıl yapılır? Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor...

Kira sözleşmesi özel durumlar!

Kira sözleşmesi özel durumlar!

Kira sözleşmesi ile ilgili özel durumlar Türk Borçlar Kanununda şu şekilde sıralanıyor: Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması; Alt kira ve kullanım hakkının devri; Kira ilişkisinin devri; Kiralananın kullanılmaması ve Takastan feragat yasağı...

Kira ilişkisinin devri!

Kira ilişkisinin devri!

Daha çok işyeri kiralamalarında karşımıza çıkan kira ilişkisinin devri, Türk Borçlar Kanununa göre, kiracının; kiraya verenin yazılı rızasını alması ile kira ilişkisini bir başkasına devretmesi ile söz konusu oluyor...

Alt kira sözleşme örneği!

Alt kira sözleşme örneği!

Alt kira nedir? Alt kira sözleşme örneği nasıl hazırlanır? Türk Borçlar Kanunu kapsamında 322. maddede alt kira ve kullanım hakkının devri ile ilgili hükümler yer alıyor...

kira devri

kira devri kira devri

Kiracının devri nasıl olur?

Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile kiracısının bazı hak ve yetkileri bulunuyor. Örneğin, kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabiliyor.


Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlü oluyor. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır. 


Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.Peki, kiracının devri nasıl olur?


Kira ilişkisinin devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya...