Kiracı kullanım hakkı devri nedir?

Kiracı kullanım hakkı devri nedir?


Kiracıların yasal hakları ve kira sözleşmesi ile ilgili esaslar, Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen kiracılar kullanım hakkını devredebiliyor. Peki, kiracı kullanım hakkı devri nedir? İşte yanıtı..


Kiracı kullanım hakkı devri nedir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Kiracıların yasal hakları ve kira sözleşmesi ile ilgili esaslar, Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen kiracılar kullanım hakkını devredebiliyor. Peki, kiracı kullanım hakkı devri nedir?


Kiracı kullanım hakkı..

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.


Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.


Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.


Kira ilişkisinin devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.


İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.Devren kiralık nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com