Kira ödemeyen kiracı tahliye edilir mi?

Kira ödemeyen kiracı tahliye edilir mi? Kira ödemeyen kiracı tahliye edilir mi?

Posta Gazetesi'nin köşe yazarlarından Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu '' Kira ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir mi? '' sorunu yanıtladı. İşte o yazı...
Kiracım birkaç aydır kirayı ödemiyor. Kendisini sözlü olarak uyardım, bugün-yarın diye geçiştiriyor. Ben ödemediği kira bedelleri nedeni ile tahliyesini nasıl sağlarım? 


Kiracının kira bedellerini ödememesi tahliye nedenidir. Ancak bazı şartlan vardır. Birincisi kira bedelleri, süresi içinde ödenmemiş olmalı, ikincisi uyan sözlü olarak değil yazılı olarak yapılmalı. Yazılı uyarının da şartlan var, kiracıya noterden ihtarname göndererek kira bedelinin otuz gün içinde ödenmesi istenilmeli, otuz gün içinde ödenmediği takdirde kendisi aleyhine tahliye talebinde bulunulacağı metnin içinde yer almalı. 


Buna rağmen kira bedelleri ödenmezse veya eksik ödenirse mahkemeye başvurup tahliye talebinde bulunulmalı. Bir de bu ödeme talebi ve tahliye edileceği uyarısı icra marifeti ile yapılabilir ama vatandaş için noterden ihtarname göndermek daha kolay olduğu için uyarıyı vatandaş yapacak ise onun notere başvurmasını öneriyoruz.' Şayet işlem bir avukat tarafından yapılacak ise elbette icra yolu da mümkündür. 

Vatandaş notere başvurduğunda noter kiracıya ihtan tebliğ eder. Bu tahliye sürecini başlatacak olan otuz gün, ihtarnamenin karşı tarafa tebliğinden itibaren başlar. Onun için tebliğ tarihi önemlidir. Bu nedenle ihtarnamenin gönderilmesinden sonra notere gidip tebliğ şerhi dediğimiz, tebliğin yapıldığı tarihin yazılı olarak alınması gerekir. 


Bu önemli tebliğ şerhini almak için posta dağıtıcısının tebliğ zarfına yazdıklarına bakılır. Ama ben 46 senelik meslek Hayatımda okunabilir bir nota tanık olmadım. O yüzden de bir sürü ihtilaf çıkar. Bazen diyorum ki posta dağıtıcılarını okuma yazma bilmeyenler arasından mı seçiyorlar ya da posta dağıtıcılarını güzel yazı yazma kursuna gönderdikten sonra mı işe alsak?


Onların yazdığı not bu kadar önemli iken okuyabilene aşk olsun. Attıkları tarih bile ihtilaf yaratacak kadar kötü. Tamer HEPER/Posta