Kiracılar gerekçesiz tahliye edilir mi?

Kiracılar gerekçesiz tahliye edilir mi?

Ev sahipleri ile kiracıların arasındaki yasal ilişki Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun gereğince ev sahipleri ile kiracıların birbirine karşı birtakım hak ve sorumlulukları bulunuyor. Peki, kiracılar gerekçesiz tahliye edilir mi?


Kiracılar gerekçesiz tahliye edilir mi?

Ev sahipleri ile kiracıların arasındaki yasal ilişki Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun gereğince ev sahipleri ile kiracıların birbirine karşı birtakım hak ve sorumlulukları bulunuyor.


Kanun gereğince ev sahipleri kiracılarını haklı bir gerekçe olmadan evden çıkaramıyordu. Ancak, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren bir madde ile ev sahipleri kiracılarını gerekçe göstermeden evden çıkarabilecek.


Ancak, ev sahibi her kiracısını değil, ancak 10 yılı doldurmuş kiracılardan tahliyesini isteyebilecek. 10 yıllık kiracı sını çıkarmak isteyen taşınmaz sahibinin her uzama yılının bitiminden en az üç ay öncesinde yazılır bir şekilde bildirimde bulunması gerekiyor.


Bu şekilde kendisinde ihtar çekilen kiracıların 3 ay içerisinde evi tahliye etmesi gerekiyor. Konunun yasal dayanağı aşağıda yer alıyor:


MADDE - 347

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. 


Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.


10 yıllık kiracı tahliye kararına itiraz edebilir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com