Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi!

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi!Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde vergi dairelerine beyan edilmesidir. Damga vergisi, kira sözleşmesi için kira bedelinin binde 1,89'u olarak ödeniyor...Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi!


Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi, sözleşme süresine göre hesaplanan toplam kira tutarıdır. Kira tutarı sözleşmeye net olarak yazılmışsa brüt tutardır. Birden fazla yıl süreli kira sözleşmelerinde artış oranı yüzde olarak belli edilmiş ise bu yüzdeler dikkate alınır. Artış enflasyon oranı, tüketici endeksi vs gibi düzenleme esnasında belli olmayan artışlar dikkate alınmaz. Yabancı para cinsinden düzenlenmiş ise, sözleşmenin düzenlendiği andaki TC Merkez Bankası döviz satış tutarıdır. Kendiliğinden uzayan sözleşmelerde ayrı bir kağıt düzenlenmeyip sözleşme hükümlerine göre bir uzama söz konusu olduğundan herhangi damga vergisi hesaplanmasına gerek yoktur. Ancak, uzatılan kira sözleşmelerinde ise yeni bir kira sözleşmesi ya da süre uzatımına ilişkin şerh ya da mektup söz konusu olduğundan damga vergi hesaplanması gerekir. 


Mevcut kira sözleşme hükümlerine göre imzalanacak yeni protokolle sadece sözleşme miktarında artırım yapılması halinde, her bir nüsha için artan miktar üzerinden damga vergisinin hesaplanması, sözleşmede yer alan tutarın eksilmesi halinde ise damga vergisi hesaplanmaması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhi talep edildiğinde, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisinin ilgili vergi dairesine makbuz karşılığı ödendiğine dair makbuzun tapu idaresine ibrazı durumunda, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisinin ayrıca aranılmaması gerekmektedir. Matraha sözleşmedeki KDV dahil değildir.


Kira sözleşmesi nüshalarının damga vergisi!


Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kira sözleşmelerinin her nüshası ayrı ayrı (aslı kadar) aynı oran ve miktarda damga vergisine tabidir. Kira sözleşmelerinde kaç nüsha olduğu belirtilmemişse taraf sayısına göre 2 nüsha olduğu kabul edilmektedir. Nüshalarda, kağıdın vergiye tabi olmasını gerektiren imza veya imzalar ayrı ayrı yer almaktadır. İmzanın, her nüshaya ayrı ayrı atılmış olması veya araya karbon kağıdı konarak hepsinin bir defada imza edilmiş olması sonucu etkilememektedir.


Suretlerde ise imza yoktur. Asıl nüshadan çıkarılan suretlerin geçerliliği, aslının aynı olduğu tasdik edilerek sağlanmaktadır. Resmi dairelere ibraz edilecek suretler ise; aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi kağıtlardan olmak şartıyla (2013 yılı için) 0,65 TL. maktu vergiye tabi tutulması gerekir. Fotokopiler nüsha olmadığı gibi, “aslı gibidir” tasdik edilmemişlerse suret de sayılmazlar.Daire kira sözleşmesi nasıl yapılır?
Kira damga vergisi!
Damga vergisi kanunu 2 sayılı tablo!
Kira damga vergisi nereye ödenir?
Kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com