Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi!

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi! Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi!

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi; bir ay içinde düzenlenen sözleşmelerde ertesi ayın 23.günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilip, 26. günü akşamına kadar da ödenmesi gerektiği şeklinde belirtiliyor...
Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi!


Damga Vergisi Kanununun “Makbuz Karşılığı Ödemelerde Ödeme Zamanı” başlıklı 22/a. maddesinde; Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 23.günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilip, 26. günü akşamına kadar da ödeneceği belirtilmiştir.


22/b.‘de ise; yukarıda belirtilen hallerin dışında, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilip aynı süre içinde de ödeneceği belirtilmiştir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.


Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 16, 32, 43 ve 44 Sıra No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilen mükellefler, kurum ve kuruluşlara sürekli damga vergisi mükellefi olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tebliğlerde yer alan mükellefler damga vergisi defteri tutmak, bu defterlerini usulüne uygun olarak tasdik ettirmek zorundadırlar. Bununla birlikte listede belirtilen ancak sürekli damga vergisi mükellefi olmaları zorunlu tutulmayan bazı mükellefler, kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirebilirler. 


Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi!


Bu sayılan zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen damga vergisine tabi iş ve işlemlere ait damga vergilerinin, ertesi ayın 23. günü akşamına kadar beyan edilerek, aynı ayın 26. günü akşamına kadar da ödenmesi gerekmektedir.


Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükellefler ise düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde de ödemeleri gerekir.Kira damga vergisi oranı!
Kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi!
Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com