07 / 07 / 2022

Kira sözleşmesi yok kiracı nasıl evden çıkarılır?

Kira sözleşmesi yok kiracı nasıl evden çıkarılır?

Kimi zaman taraflar aralarında yaptığı anlaşma için sözleşme imzalamıyor. Peki, kira sözleşmesi yoksa ne olur? Kira sözleşmesi yok kiracı nasıl evden çıkarılır? İşte yanıtı..Kira sözleşmesi yok kiracı nasıl evden çıkarılır?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Belirli ve belirli olmayan bir süre için bu sözleşme yapılabiliyor. Kimi zaman taraflar aralarında yaptığı anlaşma için sözleşme imzalamıyor. Peki, kira sözleşmesi yoksa ne olur? Kira sözleşmesi yok kiracı nasıl evden çıkarılır?


Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması kanunen zorunlu bir uygulama olmuyor. Bu nedenle kira sözleşmesi imzalamayan mal sahibi bve kiracılar da kanunda belirtilen hak ve sorumluluklara sahip oluyor.


Kiracının tahliye edilebilmesi için de yine kanunda belirtilen haklı nedenlerin doğmuş olması gerekiyor. Kiracı tahliye gerekçeleri ise şu şekilde sıralanıyor:


Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.


Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.


Tahliye gerekçeleri:

1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

-Gereksinim, 

-Yeniden inşa 

-İmar

-Yeni malikin gereksinimi


2.Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle

-Tahliye taahhütnamesi vermesi

-İki haklı ihtar alması

-Aynı ilçede evinin bulunması


Yukarıdaki tahliye gerekçelerinden birinin doğması halinde Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabiliyor.


Kiracı ev sahibine dava açabilir mi?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com